#ជម្រើស

ជម្រើសដែលល្អបំផុត គឺជាជម្រើសដែលសាកសមនឹងអ្នកបំផុត មិនមែនជាជម្រើសដែលអស្ចារ្យលើសជម្រើសផ្សេងទុៀតនោះទេ។

នៅពេលដែលមាននរណាម្នាក់ត្អូញត្អែរថា “ហុឺម…ខ្ញុំអស់សង្ឃឹមហើយ ខ្ញុំគ្មានជម្រើសទេ ខ្ញុំអស់ផ្លូវហើយ ខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទេ…” អ្វីបែបនេះ មិនមែនពួកគេគ្មានជម្រើសឡើយ ប៉ុន្តែមកពីពួកគេមានជម្រើសច្រើនពេក រហូតដល់មើលរំលងជម្រើសមួយដែលសាកសមនឹងពួកគេ ជំនួសដោយការជ្រើសយកជម្រើសមួយទៀតដ៏ល្អលើសគេថែមទាំងលើសពីលទ្ធភាពរបស់ពួកគេទៀត។ នៅពេលមួយដែលសមត្ថភាពរបស់គេនៅមានកម្រិត តែគេនៅតែរឹងមានៈ នោះហើយជាពេលដែលជីវិតគេមានសម្ពាធ ហើយមិនអាចធ្វើបានឈានដល់ការអស់សង្ឃឹម សោកស្តាយ និងបន្ទោសខ្លួនឯង។

ពេជ្រពីរគ្រាប់ទម្ងន់៣ការ៉ាត់ដូចគ្នា ត្រូវបានដាក់តាំងសម្រាប់ដេញថ្លៃ។ ពេជ្រមួយគ្រាប់ដែលត្រូវបានកែច្នៃមានពន្លឺចែងចាំងនិងតម្លៃលើសពេជ្រមួយគ្រាប់ទៀត ដែលមិនទាន់បានកែអ្វីទាំងអស់ ប្រមាណ២០០០ដុល្លា តែអ្នកមានប្រាក់ត្រឹមតែអាចទិញពេជ្រមួយគ្រាប់ដែលមិនទាន់កែច្នៃប៉ុណ្ណោះ។ តើអ្នកនឹងរង់ចាំសន្សំប្រាក់អោយគ្រប់សម្រាប់ពេជ្រដែលច្នៃរួច ឬសុខចិត្តជ្រើសរើសគ្រាប់ពេជ្រដែលគេមិនទាន់ច្នៃ ហើយយកទៅច្នៃដោយខ្លួនឯង?

ជម្រើសដែលល្អបំផុតនោះ អ្នកគួរតែជ្រើសយកគ្រាប់ពេជ្រដែលមិនទាន់កែច្នៃ។ អ្នកមិនត្រឹមចំណេញទេ ប៉ុន្តែអ្នកនឹងអាចចេះជំនាញច្នៃពេជ្រថែមទៀត ទោះវាហត់បន្តិចក៏ដោយ តែប្រសិនបើអ្នកព្យាយាមអត់ធ្មត់បន្តិច ពេជ្ររបស់អ្នកនឹងភ្លឺស្អាតដូច ឬអាចនឹងភ្លឺជាងពេជ្រដែលច្នៃរួចហើយនោះទៅទៀត។ តែប្រសិនបើអ្នករង់ចាំសន្សំប្រាក់ដើម្បីទិញពេជ្រដែលច្នៃរួចនោះ អ្នកនឹងខាតពេលទទេរៗ ហើយអាចនឹងមានអ្នកផ្សេងដែលមានប្រាក់ជាងអ្នកយកវាបាត់ទៅហើយ។ ទីបំផុតអ្នកនឹងមិនបានពេជ្រណាមួយទាំងអស់។

គួរជ្រើសរើសនូវអ្វីមួយដែលមិនធ្វើអោយអ្នកមានសម្ពាធ ផ្តល់នូវតម្លៃ និងសាកសមតាមសមត្ថភាព លទ្ធភាពរបស់អ្នកបំផុត។

សរសេរដោយៈ យី ចំណាន

Image: pinterest
image: pinterest
adeepmood.wordpress.com

Published by Deep Mood

I'd love to write what I feel

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: