ធ្វើតាមចិត្តចុះ

ធ្វើតាមចិត្តចុះ…

វាជាការពិត ដែលគ្មាននរណាម្នាក់អាចដឹងអំពីយើង ជាងយើងដឹងអំពីខ្លួនឯងនោះទេ។

យំចុះ យំអោយបានធូរស្បើយ។ សើចចុះ សើចអោយបានសប្បាយចិត្ត។ ដើរចេញចុះ ដើរចេញ ឈប់ទ្រាំនឹងភាពឈឺចាប់ទាំងឡាយ ដែលធ្វើអោយបេះដូងនិងរាងកាយអ្នកកាន់តែចុះខ្សោយ។ មានពេលខ្លះយើងក៏ស្រាប់តែចង់ចាកចេញពីហ្វូងមនុស្សហើយនៅម្នាក់ឯង ហើយមានពេលខ្លះទៀត ក៏ចង់ទៅទីកន្លែងណាមួយដែលគ្មានអ្នកណាស្គាល់។

ការណ៍ដែលត្រូវរស់នៅតាមបេះដូងរបស់ខ្លួនឯងមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះឡើយ។ ប៉ុន្តែ ការពិតទៅយើងត្រូវចងចាំថា យើងគឺជាអ្វីដែលមានតម្លៃបំផុតចំពោះខ្លួនឯង សាកសមបំផុតនឹងទទួលបានការមើលថែយ៉ាងឥតខ្ចោះដោយខ្លួនឯង មិនមែនមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនយើងនោះទេ។ ការមើលថែនេះ មិនមែនសំដៅត្រឹមតែការផ្តល់អោយផ្នែកសម្ភារៈប៉ុណ្ណោះទេ តែជាការមើលថែផ្លូវអារម្មណ៍ ដោយការធ្វើតាមតម្រូវការរបស់វា។

មនុស្សនៅជុំវិញយើងក៏ដូចគ្នា ពួកគេព្យាយាមគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីសម្រេចក្តីស្រម៉ៃដែលពួកគេចង់បាន ចុះហេតុផលអ្វីដែលយើងត្រូវគិតតែអំពីអ្នកដទៃជាងក្តីសុខខ្លួនឯងនោះ? គ្មានអ្នកណាល្អគ្រប់យ៉ាងនោះទេ។ អោយគេគិតថាអ្នកគឺជាមនុស្សចិត្តដាច់ចុះ។ ម្នាក់ៗកើតមកមិនមែនរស់នៅដើម្បីតែផ្គាប់ចិត្តអ្នកដទៃរហូតនោះទេ ព្រោះថាសូម្បីយើងខ្លួនឯង ក៏នៅតែចង់មិនអាចបំពេញចិត្តខ្លួនឯងបាននៅឡើយ។

ចូរកុំព្រោះតែចង់អោយអោយមនុស្សនៅជុំវិញយើងរីករាយ សុខចិត្តលះបង់តម្រូវការខ្លួនឯង ព្រោះវានឹងធ្វើអោយផ្លូវចិត្តមានទុក្ខនៅពេលដែលការលះបង់នោះជាការបង្ខំចិត្ត។

ចូរកុំព្រោះតែគិតថាកត្តាជុំវិញខ្លួនសំខាន់ សុខចិត្តបញ្ឈប់និងបោះបង់ចោលខ្លួនឯង ព្រោះថានៅលើពិភពលោកដ៏ធំមួយនេះ គ្មានអ្នកណាសំខាន់នឹងមានតម្លៃជាងខ្លួនយើងនោះទេ។

Published by Deep Mood

I'd love to write what I feel

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: